สนุกคิด สนุกโค้ด กับ KidBright

KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

แหล่งเรียนรู้ KidBright

แนะนำ KidBright

รู้จักบอร์ด KidBright

โครงงานกรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์